Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

THUYỀN MƠ

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

 

Thuyền bơi trong quãng trời xanh ngắt

Thẳm xa, xa thẳm một mầu lơ 

Nhìn mây thẳm trơì xa chóng mặt

Van nàng cắm lại chiếc thuyền mơ.

(Trích Thuyền Mộng của Lưu Trọng Lư)