Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

TÌNH CÂU QUAN HỌ

Ảnh của Lm. Tâm Duy, Oslo, Norway

 

Từ em theo gió về nguồn

Yêu câu Quan họ điệu buồn Bắc Ninh

Từ Em khóm trúc đầu đình

 Nhờ xưa lều chõng sử kinh thánh hiền

Trung Du mưa bụi tháng Giêng

Áo len ấm tuổi hồn nhiên dậy thì

 

Từ Em màu nắng Kinh Thi

Nhuộm hồn tôi cả lúc đi lúc về

Áo Em chiều tím sơn khê

Hồn tôi đồng ruộng bốn bề mênh mông

Từ Em màu nắng hư không

Tôi về soi bóng mình trong ao bèo

(Thơ Ngọc Danh)