Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

CÂY GIÁNG SINH QUỐC GIA

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Những đêm Giáng Sinh Thủ Đô xưa,

ngươì ngươì lớp lớp ca vang góc trơì Vương Cung Thánh Đường Saìgòn,

nay chỉ còn là kỷ niệm xa xôi vơì vợi.  

Đêm lạnh gía và gíó đông cắt thịt,

kẻ tha hương đứng trước Cây Giáng Sinh Quốc Gia taị Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn (1976).

Chắc Chúa Hài Đồng không thể không nghe tiếng cầu nguyện

của một kẻ đang nhớ về quê nhà??!! Đêm thánh vô cùng.!!!

(NĐC )

________________________________

MỘT NGÀY ĐẸP

Ảnh của Lm. Joseph M. Nettkoven, Anaheim, California.

You turn to God when storm clouds brew,

And pray to Him for light;

Would you know all God’s good for you

Try praying when the skies are bright…

Ta thường cầu nguyện nhửng ngày giông tố,

Đừng quên Ngài ngay cả nhửng ngày vui.

 (trích trong Wings of Silver )