Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

BÌNH AN DƯƠÍ THẾ

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

 

Lòng trắng như sương mai

Tâm mênh mông đồi núi

Thầm/nguyện âm vang bay vút tận Trời.

Bình an dưới Thế cho người thiện tâm

(NĐC)