Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

www.vietcatholic.net/PhotoArt

BẬC TƯ TẾ VƯƠNG GỈA

Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh

Lạy Chúa

xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,

Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,

Đem chân lý vào chốn lỗi lầm,

Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.

Ðể con dọi ánh sáng vào chốn tối tăm,

Ðem bình an tới chốn u sầu.

Kinh hòa bình Thánh Phanxicô Assisi.

________________________________________________

JINGLE BELLS

Ảnh của Diệp Hải Dung, Sydney, Australia, chụp hai hoa lựu gống hai cái chuông vang lên dịp lễ Giáng Sinh.

Đêm Noel, đêm Noel chuông vang lên,

chuông giáo đường vang lên.

Đêm Noel, ôi đêm Noel ta hãy chúc nhau an bình...