Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

HỮU HẠN và VÔ CÙNG

Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh


Con người trong cõi vũ trụ này so ra thì qúa yếu đuối nhỏ bé và hữu hạn, nhưng lại có một trí khôn tuyệt vời và đông thời cũng mang một tâm trí cuồng ngạo, và một lòng tham Vô Tận. Sở dĩ loài người luôn luôn đau khổ dày đạp lên nhau để tranh dành quyền lợi là bởi vì đã LẤY CÁI HỮU HẠN là thân xác mình mà CHẤT CHỨA CÁI VÔ CÙNG là lòng tham vô cùng tận. Không biết cho tới khi nào con người mới tỉnh thức để đọc câu ngạn ngữ khôn ngoan cuả các Thánh nhân : Tri túc tiên túc -. Đãi túc hà thời túc, thì lúc đó con người mới có sự An Lac. Vì chính Chúa đã phán Chim trời không gặt hái, không tích lẫm mà Cha ta trên trên trời cũng lo cho chúng đủ lương thực nuôi sống hàng ngãy, còn các con không qúy hơn những con vật ấy sao.

HỒNG ÂN CHÚA

Ảnh của Sen K.- Philippines,

chụp tại Tu Viện Qui Nhơn-Vietnam.

Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo mầu mỡ gập tràn lối đi

(Lời tạ ơn -TV 64)