CVMÂY MỜ

Ảnh của Lm. Joseph M. Nettkoven, Anaheim, California.

Tôi là kẻ lang thang trong vũ trụ

Đả tìm yêu trong mây gío hoa hương

Trong non cao, nước chảy bóng thùy dương

( Trich baì thơ Trở Về của Vị Thủy / TĐCG )