Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

GIÁNG SINH CÒN ĐẤY NỖI SẦU  

ảnh "hoa đơn lạnh rơi trên tuyết" của Lm. Trần Cao Tường,

phụ họa với thơ Trần Thu Miên và nhạc Nhất Chi Vũ


 

Sân nhà ai nở hoa đèn

Phố khuya trăng lạnh giữa đêm tôi về.

Từ trong ký ức u mê

Lời kinh dĩ vãng vọng lên trong hồn.

Đưa tay vuốt những giọt buồn

Trăng nghiêng sườn núi, sầu rơi rụng đầy...

Giáng Sinh tôi ở chốn này,

Niềm vui không trọn, lưu đầy chưa xong.

(Thơ Trần Thu Miên)