Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

KHOE SẮC

Ảnh của Diệp Hải Dung, Sydney, Australia

Dù Hoa khoe sắc xuân thì

Cũng đành ủ rũ một khi phai tàn

Đời nguời dù có gian nan

Cậy trông Thập Giá vô vàn bình yên.

(Hình chụp trước nhà nguyện Trung Tâm Tĩnh Huấn Bringelly Sydney)