Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

XIN CÁM ƠN NGƯỜI

Ảnh của Lm. Tâm Duy, Oslo, Norway

Mẹ lượm manh áo rách

Đêm về vá cho con

Khoác lên ấm xác hồn

Cám ơn tình biển rộng

Ngọc Danh Noel 2004