Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

PHÚT MỞ NHÃN QUAN

Ảnh của Lm. Trần Cao Tường, chụp tại Sedona, Arizona.

Trong những đầy đặc và ngột ngạt thường ngày

mà có được một khoảng trống mở ra tầm nhìn mới

thì có phúc biết chừng nào!

Mọi giá trị sẽ thay đổi:

"Con mắt nhìn lên, trời cao xanh ngát

Con mắt nhìn xuống, biển rộng bao la,

Con mắt nhìn gần, quên điều nhỏ nhặt,

Con mắt nhìn xa, chợt thấy quê nhà."

Nguyễn Khánh Hoà, New Orleans