Tổng Thống Pháp đã cảnh cáo Hoa Kỳ là đừng tiến hành cuộc chiến tranh với Iraq mà không có một nghị quyết thứ nhì của Liên Hiệp Quốc, và Nga thì nói rằng họ sẽ phản đối một nghị quyết như vậy. Cả Nga lẫn Pháp đều là hội viên thường trực của Hội Đồng Bảo An và có thể phủ quyết bất cứ nghị quyết nào.

Hôm nay, ông Chirac nói rằng ông tin là vẫn còn có một giải pháp thay thế cuộc cho chiến tranh với Iraq và không nên coi nhẹ việc quyết định sử dụng võ lực. Ý kiến của Tổng Thống Pháp đã được đưa ra sau khi Tổng Thống Bush nói nguyên văn rằng ván cờ với Iraq đã chấm dứt và Hội Đồng Bảo An phải có hành động để bắt tuân hành nghị quyết trước đây của Liên Hiệp Quốc đòi Iraq phải giải giới.(VOA)