Những người tình nguyện đang đọc tên của hàng vạn người Mỹ bỏ mình trong chiến tranh Việt Nam. Buổi lễ đầy xúc động này đánh dấu kỷ niệm năm thứ 20 ngày khánh thành Ðài Kỷ niệm Chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington.

Việc xướng danh hơn 58000 quân nhân Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam sẽ mất đến 4 ngày, và sẽ kết thúc vào ngày Chúa nhật. Ðến ngày thứ hai, nước Mỹ sẽ mừng ngày lễ Cựu Chiến Binh để vinh danh những cựu quân nhân phục vụ trong tất cả các cuộc chiến tranh. (VOA)