Một nông dân đã phát hiện được nơi chôn giấu 58 quả lựu đạn từ thời chiến tranh Việt Nam tại tỉnh Trà Vinh.

Các quả lựu đạn được tìm thấy trong một cái hũ đất nung tráng men và người nông dân đã phát hiện được trong khi đào đất để làm ao nuôi tôm. Một viên sĩ quan quân đội địa phương cho biết những quả lựu đạn do Hoa Kỳ chế tạo vào thập niên 1960, đang đuợc kiểm tra trước khi tháo ngòi.

Hồi tháng 9, 2 kho vũ khí chứa một khối lượng lớn đạn dược, súng trường và đại bác còn sót lại từ thời chiến tranh Mỹ và Pháp đã được phát hiện tại Bình Định và Lai Châu. (VOA)