Nhạc mùa Giáng Sinh: Mừng Ơn Cứu Độ của nhạc sĩ Khổng Vĩnh Thành. Ca Sĩ Thanh Điền và Ca Đoàn Sao Mai trình diễn.