Nhạc Giáng Sinh: "Người khách lạ"
Sáng tác: Thông Vi Vu
Tiếng hát: Ca sĩ Đông Nghi