Vào những năm sau 75, bản nhạc Lời Ru Thánh bỗng nhiên trở thành rất phổ thông ở quốc nội.

Sáng tác bởi một tác giả trẻ còn vô danh trong trại cải tạo, nó đã nói lên được cái thao thức chung cuả đất nước lúc bấy giờ.

Các thuyền nhân đã mang nó theo, như là một kỷ niệm từ quê nhà, và vì thế, khi tác giả lặn lội được tới các trại chuyển tiếp rồi định cư tại miền đật hứa Little Saigon, thì Lời Ru Thánh cũng đã thịnh hành lắm, một cách rất ngạc nhiên, hơn sự ao ước cuả chính tác giả.Không là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, tác giả sống bằng nghề bán insurance ở Little Saigon. Số sáng tác ít ỏi của anh chỉ được phổ biến trong nhóm bạn bè, thế thôi.

Chúng tôi gặp lại tác giả, anh Trần Quang Phục, trong dịp đi Cali tham dự ngày kỷ niệm 20 năm thành lập VietCatholic. Với sự đồng ý cuả anh, chúng tôi xin gửi tới quỉ độc giả 2 món quà giáng sinh cuà anh, đều được sáng tác trong trại cải tạo: bản 'thánh ca' Lời Ru Thánh và bản 'tình ca' Vì Sao Trong Mắt Em.