Nhân Mùa Vọng, kính mời quý vị xem slideshow nhạc phẩm Đêm Hồng Phúc của NS Phạm Đức Huyến. Xin bấm vào cái link dưới đây, sau đó, bấm From Beginning.

Slideshow nhạc phẩm Đêm Hồng Phúc của NS Phạm Đức Huyến