Tiếng Muôn Thiên Thần - Joy to the World
Nhạc: Georg Handel, Lời: Hoàng Kim
Trình bầy: Thanh Lan, Kim Thúy, Hoàng Lãm
trích từ CD Nhạc Niềm Vui Giáng Sinh
do VietCatholic phát hành

-->Nhấn vào đây, nếu bạn muốn Order toàn bộ DVD và CD Giáng Sinh do VietCatholic phát hành