Nhân Mùa Vọng, kính mời quý vị nghe nhạc phẩm Đêm Hồng Phúc của NS Phạm Đức Huyến. Xin bấm vào cái nút dưới đây để nghe.