Lễ Đức Mẹ Mân Côi Và Nghi Thức Trao Tác Vụ Đọc Sách – Giúp Lễ

Vào lúc 5h30 sáng Chúa Nhật ngày 04.10.2015, cha Giám tỉnh Micae Hoàng Đô Đốc, MF đã chủ sự thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi và Nghi thức trao thừa tác vụ Đọc sách - Giúp lễ cho 11 thầy Học viện. Hiện diện trong thánh lễ đặc biệt có cha Benjamin ( nguyên Tổng Đại diện Hội dòng), quý cha, quý thầy, các anh em trong tỉnh dòng và một số giáo dân. Hòa cùng niềm vui đó, hôm nay cũng là ngày lễ thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng của một lớp học viện mang tên ngài. Niềm vui ba trong một này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên hành trình dâng hiến, đưa người tu sĩ đến gần hơn với thiên chức linh mục cao quý.

Xem Hình

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã nói lên ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Mân côi. Đức Mẹ là một nhân vật đặc biệt quan trọng trong lịch sử cứu độ và ngài đã ban ơn cho tất cả những ai tin tưởng cầu khẩn, nài xin. Tràng chuỗi Mân Côi là sức mạnh để liên kết ta đến gần Chúa hơn. Vì thế, người Kitô hữu, đặc biệt là người Thừa Sai Đức Tin, cũng hãy biết cầm lấy tràng chuỗi chạy đến kêu cầu Mẹ không chỉ trong tháng 10 này mà còn suốt cả cuộc đời.

Giảng trong thánh lễ, cha chủ tế đã làm nổi bật lên lịch sử của ngày lễ Mẹ Mân Côi và vai trò của Đức Mẹ trong lịch sử cứu độ cũng như những hiệu quả của việc lần chuỗi Mân côi. Từ xa xưa, ngôn sứ Isaia đã loan báo trước về một con người sẽ được tuyển chon làm mẹ Chúa Cứu Thế, đó là Maria. Thành sử Luca đã thuật lại biến cố Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ. Có thể nhắc lại ở đây khung cảnh của miền Nagiarét xưa, khi Sứ Thần vào nhà trinh nữ và nói: “Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Lời chào của Sứ Thần hôm ấy hẳn đã làm Đức Maria ngạc nhiên như Tin mừng diễn tả: “Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi xem lời ấy có ý nghĩa gì”. Sứ Thần liền giải thích và sau đó, Đức Maria đã thưa lời “XIN VÂNG”. Khởi đầu từ lời “xin vâng” ấy mà chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện. Tràng chuỗi mân côi là một cuốn Tin mừng thu gọn. Thế nên, là một người tu sĩ Thừa Sai Đức Tin, chúng ta đặc biệt quý trọng việc siêng năng lần chuỗi mân côi vì đó chính là cầu nối dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu.

Tiếp đó là phần Nghi thức trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ. Cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, phụ trách khối Học Viện, công bố danh sách các thầy được chọn tiến lên trước mặt cha Giám tỉnh. Cha Giám tỉnh dâng lời nguyện và trao Sách Thánh cho 5 thầy: “Con hãy nhận lấy Sách Thánh để truyền đạt Lời Chúa cho mọi người”. Rồi ngài cũng trao Thừa tác vụ Giúp lễ cho 6 thầy, Ngài trao bình đựng Mình Thánh Chúa tượng trưng cho việc các thầy được phụ giúp các công việc trên bàn thờ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một anh em đại diện lớp Phanxicô Assisi nói lên lời cám ơn quý cha, quý thầy và anh em. Sau đó, cha chủ tế cũng đã chúc mừng và chia vui với quý thầy lãnh nhận tác vụ này. Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ, tuy chưa phải là chức Thánh nhưng tác vụ này sẽ dọn đường cho các thầy tiến đến chức linh mục, là chặng đường giúp các thầy trở nên thánh thiện hơn để theo Chúa và phục vụ tha nhân.Pet. Hoàng Nguyễn, MF