PHÂN ƯU

Văn Phòng Phối Kết đau buồn báo tin cho Công Đoàn Dân Chúa
Đức Ông Vinh-Sơn Trần Ngọc Thụ
nguyên thư ký của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Kinh Sĩ Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô

đã qua đời lúc 6g30 sáng ngày 15 tháng 7 năm 2002
tại Nhà Thương Gemelli (Rôma)
hưởng thọ 84 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 9g30 sáng
Thứ 7 ngày 20 tháng 7 năm 2002
do ĐTGM Francesco Marchisano, Tân Giám Quản Thành Vaticanô
và sẽ được chôn cất tại Đất Thánh của các Kinh Sĩ
Đền Thờ Thánh Phêrô ở Campo Verano (Rôma).


Với lòng tin tưởng và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh,
chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn
để ngài sớm được Chúa đón nhận vào Nước Chúa,
nơi hạnh phúc muôn đời.
Trong tâm tình hiệp thông,
xin chia buồn với các bào đệ và đại gia đình của Đức Ông
và với các linh mục, tu sĩ và giáo dân gốc Giáo Phận Phát Diệm và Đà Lạt.


Rôma, ngày 16 tháng 7 năm 2002
Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết