HOA HỒNGẢnh của Trần Ngọc Thu

Đóa hoa ấy đẹp tươi biết mấy

Em rụt rè mang tới cho tôi

Tôi thảng thốt con tim non dại

Đã tưởng đâu sứ giả của mộng đời.

Tôi vội đón lấy hoa và bất giác

Vừa chạm vào đã thấy buốt nơi tay

Tôi trẻ quá làm sao biết được

Rằng cánh hoa phủ kín đầy gai ?

(Trích thơ của XMĐ)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền