Vatican: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã khen ngợi Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, một người quảng đại phục vụ cho Tòa Thánh và là một "cộng tác viên cần mẫn" của Ðức Thánh Cha.

Như tin Vietcatholic đã tường thuật trong những ngày qua, tiểu sử của Ðức Ông, phân ưu, hình ảnh lễ động quan và lễ an táng cũng như hình ảnh và tin tức tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho Ðức Ông tại khắp nơi.

Ngay từ đầu, tin được loan đi là Ðức Tổng giám Mục Francesco Marchisano, tân Giám Quản đền thờ Thánh Phêrô sẽ chủ sự buổi lễ an táng, nhưng vào giờ chót Thánh Lễ an táng được chủ sự bởi Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục, cũng là người cùng làm việc với Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ tại Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh.

Vào ngày 20/7, ngày lễ an táng Ðức Ông Vinh Sơn Thụ, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã chuyển cho Ðức Tổng Giám Mục Francesco Marchisano gởi điện văn chia buồn và ban phép lành Tòa Thánh tới thân nhân và tất cả những ai đã nhớ đến Ðức Ông.

Trong điện thư Ðức Thánh Cha viết: "Nhận được tin rất đau buồn về sự ra đi của Ðức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, kinh sĩ tại Ðền Thờ Thánh Phêrô trong nhiều năm, tôi tớ quảng đại của Tòa Thánh, trước tiên làm việc tại Khâm Sứ Tòa Thánh ở Sài Gòn- Việt Nam, rồi làm việc trong Bộ Ngoại Giao và cuối cùng là một cộng tác viên cần mẫn trong chức vụ thư ký riêng của tôi, tôi khấn xin Thiên Chúa vị Mục Tử, cho linh hồn người tôi trung được thưởng công xứng đáng, và bày tỏ phân ưu, Tôi xin Thiên Chúa an ủi, ban phép lành Tòa Thánh đến thân nhân gia đình của Ðức Ông và trên tất cả những ai đã nhớ tới Ðức Ông với lòng yêu thương và kính mến."

Bức điện văn chia buồn cũng được Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan đi vào ngày đầu tuần, đây cũng là điều hết sức đặc biệt vì thường Văn Phòng Báo Chí chỉ đăng điện văn chia buồn có tính cách hoàn vũ mà thôi.