MẦU HOA MỘNGẢnh của Trần Ngọc Thu

Em về ngọn nến lung linh gió

Trải xuống vô cùng sợi sắc không

Đưa tay khuấy bóng em thành khói

Chợt cõi vô cùng nở rộ bông

(Trích thơ của Hư Vô)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền