Chúng tôi xin ghi lại đôi dòng lịch sử về cuộc đời của Đức Ông Vinh-Sơn (Vincentê) Trần ngọc Thụ, một giáo sĩ Việt Nam lỗi lạc và là một linh mục gương mẫu, tận tụy và hết lòng với công việc, cả một đời phục vụ Giáo Hội và Quê Hương:

 • Ngày 12.05.1918 - Chào đời tại họ Đông Hải, xứ Văn Hải, Giáo phận Phát Diệm.
 • 1928 - vào Tiểu chủng viện Ba làng rồi Phúc Nhạc. (10 tuổi)
 • 1937 - Đức Cha Jbt.Nguyễn bá Tòng cho đi du học Roma.(19 tuổi)
 • Ngày 20.12.1942 - Thụ phong Linh mục, Priest tại Roma , (24 tuổi )
 • 1945-46 - Tiến sĩ Triết học và Thần học tại Roma.
 • 1946-49 - Tốt nghiệp ngành Luật khoa tại Louvain, Belgium.
 • 1949 - Về nước làm giáo sư Đại Chủng viện Thương Kiệm (31 tuỗi)
 • 1951-54 - Thơ ký Đức Cha Lê hữu Từ , Tòa Giám mục Phát Diệm .
 • 1954 - Di cư vào Saigon.
 • 1956 - Thơ ký Văn phòng Viện trợ Công giáo Hoa kỳ 11 tháng.
 • 1957 - Phụ trách 10 Giáo phận di cư Bắc việt tại Saigòn. 9 tháng
 • 57-76 - 19 năm làm Thư ký Tòa Khâm sứ tại Sàigòn (39 tuổi )
 • Ngày 26.07.1976 - Được mời "ra khỏi" Việt nam - sang Roma .
 • Ngày 18.09.1976 - Nhân viên Bộ ngoại giao Tòa Thánh Vatican .
 • Ngày 29.06.1978 - Tước Đức Ông - Monsignor Capellano di Sua Santità (60 tuổi)
 • Ngày 25.11.1985 - Cáo thỉnh viên án phong Thánh 117 vị tử đạo tại VN.
  do Đức Hồng Y JM.Trịnh văn Căn, Chủ tịch HĐGMVN ủy nhiệm)
 • Ngày 18.12.1985 - Giám chức danh dự - Prelato d'Onore di Sua Santità
 • Ngày 7.01.1988 - Đệ nhị Bí thư Đức Giáo hoàng John Paul II. (69 tuổi)
  người Việtnam đầu tiên trong lịch sử Giáo hội. )
 • 1996 - Hưu trí, được có tư thất trong thành Vaticano (79 tuổi )
 • Ngày 4.02.1996 - Kinh sĩ viện Đền thờ Thánh Phêrô - Chanoine.
  Chưởng ấn Tòa Thánh - Protonotaire Apostolique .
 • Ngày 12.05.2000 - Sinh nhật 82 tuổi. Sức khỏe tốt, vẫn đi giảng dạy đó đây..
 • Ngày 15.07.2002 - Từ trần thọ 84 tuổi. Lễ An Táng tại Vatican 20.07.2002

Một người vóc dáng nhỏ bé, trán cao rộng, gương mặt rạng rỡ, nu cười tươi tắn.
Một người có sức khỏe thật tốt, trí minh mẫn, nhớ dai, nhớ rõ..
Một người có giọng nói rõ ràng, âm hưởng dõng dạc, trình bày mạch lạc..
Một người nhanh nhẹn, nhạy bén, sắc sảo, tinh khôn, bặt thiệp
Một nhà học thức, đạo đức uyên thâm.
Một nhà chuyên ngành ngoại giao, thận trọng, cẩn mật.
Một nhân vật lâu năm kinh nghiệm lịch sử Giáo hội.


* Như một loài chim hiếm quí, như một cánh hoa rực rở trong lịch sữ Giáo hội Việtnam.