HẢI PHÒNG - Ngày 26 tháng 10 vừa qua, Caritas Hải Phòng đã tổ chức khóa tập huấn “ Chăm sóc tâm lý xã hội cho trẻ nhiễm và trẻ ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”. Tham dự khóa tập huấn này có 37 tình nguyện viên của Caritas giáo xứ, giáo họ.

Hiện nay các tình nguyện viên ở Hải Phòng đang chăm sóc 242 trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Chính vì thế ban điều phối Carias giáo phận, cũng mong muốn đào tạo cho các tình nguyện viên của các giáo hạt Quảng Ninh, Hải Dương, biết kiến thức cũng như kỹ năng chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng, để khi có những trường hợp cụ thể các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ cho các em một cách có hiệu quả nhất.

Sau khóa tập huấn này, các tình nguyện viên có kiến thức, kỹ năng để tư vấn và chăm sóc tâm lý xã hội cho trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.