AVE MARIAẢnh của Nguyễn Cao Nhã

Ave Maria !

Đây ngọn nến tràng hoa

Đây nén hương huyền diệu

Đây cung đàn muôn điệu

Đây tiếng hát lời kinh

Hãy quỳ gối tôn vinh!

(Trích thơ Của Lm. Xuân Văn)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền