AVE MARIA
Ảnh của Diệp Hải Dung (Australia)
Khi chiều vừa buông xuống
Hương thơm hoa Dạ Lan
Đẹp loài bông rau muống
Nét thiên thanh chảy tràn
Con nép mình khẩn nguyện
Ma-ri-a, Thần Tiên.
(Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)