AVE MARIA
Ảnh của Nguyễn Hùng
Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh,
Run như run thần tử thấy long nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
(Trích thơ của Hàn Mặc Tử)