AVE MARIA MẸ VIỆT NAM
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Nguyện cầu Đức Mẹ Thiên đàng,
Xót thương nước Việt gian nan bao ngày.
(Trích thơ của Thuý Ngọc)