Một thiếu nữ đang phải hoá trị trong khu ung thư cuả bệnh viện nhi đồng Federico Gomez ở Mexico đã bất ngờ xin hát cho ĐGH nghe khi đến lượt em được Ngài thăm hỏi.

Em đã cất lên bài Ave Maria cuả Schubert, và mặc dù giọng hát có lúc bị lạc đi, tâm tình chân thật và niềm hy vọng độc nhất đặt vào Đức Trinh Nữ đã làm cho mọi người bùi ngùi. Người ta có thể thấy phu nhân cuả Tổng Thống, bà Angélica Rivera Hurtado, từng là một ca sĩ, đã phải lau nước mắt vì xúc động.

Xin hãy cùng sống những giây phút cảm động đó trong đoạn video sau đây cuả Rome Reports: