Hiện nay tại thành phố có rất nhiều trung tâm dạy tiếng Anh, chứng tỏ rằng nhu cầu học Anh ngữ ngày càng gia tăng để đáp ứng cho công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, do học phí của nhiều trung tâm này khá cao nên có nhiều học sinh, sinh viên, tu sĩ các tôn giáo và người có mức thu nhập thấp gặp khó khăn trong việc tìm được một nơi học vừa có chất lượng đào tạo tốt vừa có mức học phí phù hợp.

Chính vì thế, Trung tâm Dạy nghề Dân Lập Đức Minh, do các Sư huynh Tỉnh Dòng La San Việt Nam điều hành, mở các lớp Anh ngữ với mức học phí thấp để học sinh, sinh viên, tu sĩ các tôn giáo và người lao động có điều kiện học tiếng Anh.


Mục tiêu đào tạo của Trung tâm là cung cấp các khóa học tiếng Anh chất lượng, giúp học viên thực hành bốn kỹ năng nghe – nói – đọc – viết một cách vững chắc, trong đó chú trọng đến hai kỹ năng nghe và nói. Nhờ vậy, sau khi hoàn tất chương trình, học viên có đủ năng lực sử dụng tiếng Anh trong công việc và đời sống.


Nhờ sự yêu thương và nâng đỡ của Cha Sở Tân Định, quý Cha phó, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ… cũng như một số ân nhân, Trung tâm giảm học phí 15% cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn, tu sĩ các tôn giáo, học sinh, sinh viên, giáo lý viên và những người đang làm công tác xã hội, từ thiện.


Hiện nay Trung tâm đang mở các lớp
Anh ngữ Giao tiếp và TOEIC
tại Nhà thờ Tân Định.

Thời gian ghi danh mỗi ngày:
Sáng từ 8h30 – 11h30
chiều từ 14h00 – 20h00.


Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ tại
Phòng ghi danh Anh ngữ (bên cạnh Văn phòng Giáo xứ).
ĐT: 3500 1412
Email: anhngulasan@gmail.com