Cướp đêm là giặc, cướp ngày đảng ta

Ở trường cô dạy đảng ta
Ra đường em thấy đảng. ..là đảng ai ?
đảng gì chẳng biết đúng sai
Thị quyền ỷ thế trộm ngày cướp đêm !
Trường quê một thuở êm đềm
Bây giờ đảng đến trường em mất rồi
Ruộng nương làng mạc núi đồi
đảng về mất hết. Thôi rồi! còn đâu ??? !!!

Giặc còn hơn đảng
(Giặc ngó thế chứ còn nhân nghĩa;
đảng, Trời ơi, mất hết tính người!)


Giặc với Đảng tuy hai là một
đảng với Giặc tuy một mà hai
Giặc thì đôi lúc có sai
đảng thì chẳng có lúc nào đúng đâu !
Giặc ngó thế, nhưng còn nhân nghĩa
đảng đừng hòng! sống chết mặc bây
đảng ta ! quen thói quan thầy
Tàu sao, đảng vậy! Có sai chút nào!
Tàu xâm chiếm núi non hải đảo
đảng ăn theo cướp đất của dân
Dân thì tay trắng phân trần
đảng thì ngạo ngược đánh dân phủ đầu !
...
Đâu rồi bộ đội dép râu ?
Bây chừ thoái hóa đổi mầu hại dân
Thôi thì ta cứ phân trần
Trắng tay, tay trắng ! nợ nần – đảng ơi !

Khâm Sứ - Thái Hà – Tam Tòa - Loan Lý...