Vâng con sẽ hát, con còn hát mãi,
Dù trăm gai con vẫn hái Hoa Hồng,
Gai càng nhọn, tiếng con hát càng trong,
Gai càng dài, lời ca càng thánh thót (*)


Từ khi Thánh Nữ về trời,
Mưa Hoa Hồng xuống trao đời Tình yêu.
Cuộc đời ngắn ngủi bấy nhiêu,
Nhưng đầy nhân đức làm siêu lòng người,
Hai mươi bốn vĩnh biệt đời,
Trở về Thiên quốc là nơi an bình.
Tuổi xuân tận hiến đời mình,
Dâng cho Thiên Chúa trọn tình yêu thương.
Đời sống nhỏ mọn tầm thường,
Hy sinh, cầu nguyện, khiêm nhường, thứ tha.
Tình yêu là bản diệu ca,
Hành động dù nhỏ hóa ra phi thường.
Giờ Người vinh hiển Thiên đường,
Con nơi trần thế còn vương lệ sầu,
Đời sống là cuộc bể dâu,
Lời con tha thiết nguyện cầu dâng lên,
Như xưa Thánh Nữ đã truyền,
Việc làm tuy nhỏ Tình yêu tinh tuyền,
Chính là một đóa Hoa Hồng,
Tăng thêm hương sắc đượm nồng thương yêu.
Lòng con thề hứa một điều,
Nguyện xin giữ trọn Tình Yêu Hoa Hồng.

TERESA T ĐINH

(*) Trich thơ Lm Giuse Đinh Lập Liễm