HANG BELEM
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Chuông giáo đường lại đổ
Thêm một mùa Giáng sinh
Đức Kitô xuống thế
Gánh tội cho thế nhân…
(Trích thơ của Hồng Vinh)