BA VUA ĐẾN HANG BELEM

Ảnh của Đặng Đức Cương

Ba vua ở tận phương xa,

Nhận ra dấu chỉ, quyết ra đi tìm

Có hay thổn thức trong tim?

Hay Noel đến im lìm thờ ơ.

(Trích thơ của Trương Hoàng)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền