ÁNH SÁNG HANG BELEMẢnh của Lm. Tâm Duy

Và khi giờ đến,

Ánh sáng đã ra đời.

(Gal. 4,4)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền