Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chấp nhận đơn xin về hưu vì lý do tuổi tác của lãnh đạo đoàn chiên của Giáo phận Bafia (Cameroon), Đức Cha Athanase Bala, nhà truyền giáo dòng Thánh Linh, phù hợp với điều 401 Bộ Giáo luật.

Văn phòng Báo chí Toà Thánh cho hay Đức Thánh Cha đã quyết định bổ nhiệm Đức Cha Jean-Marie Balla, Giám đốc Tiểu Chủng Viện Yaoundé trở thành Tân Giám Mục. Ngài sinh năm 1959 ở Oweng (giáo phận Mbalmayo), hoàn tất việc học ở quê nhà và được phong chức linh mục năm 1987 và được phục vụ ở Giáo phận Yaoundé. Những vai trò ngài đã trải qua: Cha Sở và Cha tuyên uý của các trường học, phó giáo phận, Hiệu trưởng Tiểu Chủng viện Yaoundé, Cha tuyên úy của cộng đoàn “Filles de Marie” và là giáo sư Đại Chủng viện Nkolbisson.