Với tốc độ tiêu thụ hiện này thì đời sống của các động vật hoang dã tại châu Phi là hoàn toàn không thể duy trì bền vững được. Đó là theo lời Bộ trưởng Môi trường Cameroon.

Ông yêu cầu phải có hành động quốc tế để kiểm soát những buôn bán động vật hoang dã, mà mỗi năm có tới năm triệu tấn thịt thú rừng được đưa ra từ Công gô.

Tình trạng buôn bán thịt thú rừng này đang đe dọa sự tồn tại của vài loại thú có nguy cơ bị diệt chủng, trong đó có voi và linh trưởng.

Bộ trưởng Môi trường, ông Clarkson Oben Tanyi Mbianyor hiện đang tới thăm London để dự một hội nghị chống buôn bán thịt thú rừng. Đây là lần đầu tiên một lãnh tụ châu Phi lên tiếng kêu gọi quốc tế hợp tác như vậy.

Đã tới lúc phải chấm dứt tình trạng này

Mục đích của hội nghị này là bảo đảm một thỏa thuận về cách thức giải quyết tệ nạn buôn bán thịt thú rừng, mà Anh đóng một vai trò quan trọng trong thỏa thuận này.

Một số nhà động vật học tin rằng buôn bán thịt thú rừng là rất quan trọng đối với sự sống còn của con người do vậy tốt nhất là làm sao kiểm soát được việc buôn bán này hơn là cấm hẳn.

Họ cho biết có thể xác định được khi các loại động vật lớn như linh trưởng đã tới mức có nguy cơ bị diệt chủng qua việc thấy những loại thú nhỏ hơn như chuột đồng xuất hiện trên thị trường.

Các loài thú nhỏ có xu hướng đó ngay trước khi tình trạng của các loài động vật lớn đi tới mức khủng hoảng và đây có thể được xem là một cơ chế báo động. (BBC)