CAMEROON -- Đức Hồng y Christian Wiyghan Tumi, Tổng Giám mục vủa Douala - thủ đô kinh tế của Cameroon - đã phát biểu về cuộc bầu cử Tổng Thống theo dự kiến tổ chức vào tháng Mười năm 2004 như sau: “Các cuộc bầu cử của Cameroon phải giữ được tính cách minh bạch. Nếu không sẽ có nguy cơ gây ra căng thẳng mà lẽ ra cần phải tránh bằng mọi cách cách”.

Nhân cơ hội này, Đức Hồng y Tumi muốn cải chính lại vài tuyên bố được quy là của ngài bởi một tờ nguyệt san địa phương, tờ 'La Paix'. Tờ nguyệt san nói rằng đã có một cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y, trong khi ngài nói rằng ngài đã tổ chức cuộc nói chuyện thân mật với các biên tập viên ít nhất hai tháng trước đây. Theo tờ nguyệt san, Đức Hồng y Tumi khẳng định rằng một cuộc tổ chức bỏ phiếu tồi tệ có thể gây ra một cuộc “chiến tranh” trong nước. Tờ báo này còn gợi ý gián tiếp cho rằng ngài ph1t biểu: quyền lực ở Cameroon nằm trong tay tay một nhóm dân tộc đơn lẻ.

Hôm qua, Bộ Truyền thông của Cameroon đã đưa ra một tuyên bố dài trong đó kết án “Viễn tượng và dự kiến mang tính chất đầy bất hạnh của một thành viên cao cấp của Giáo Hội Công giáo là vô cùng nghiêm trọng".

Đức hồng y lên tiếng rằng: Khoảng hai tháng trước đây, tôi có gặp phóng viên tờ báo trên, nhưng tôi không được thông tin rằng đó là cuộc phỏng vấn sẽ được công bố. Anh ta mời một số chủ bút đến và yêu cầu tôi cho biết quan điểm về các cuộc bầu cử sắp đến. Và tôi đã nói tới một cuộc bầu cử cần có sự tự do, chính xác và minh bạch, đây là nền tảng tốt cho đất nước. Tuy nhiên, những điều mà tờ 'La Paix' đưa ra, nhất là khi nói tới viễn tượng chia quyền hành cho khác nhóm thiểu số như tờ báo viết thì không đúng với những tư duy của tôi. Thay vào đó, tôi khẳng định rằng có 230 nhóm dân tộc khác nhau ở Cameroon, cần đối xử với nhau trong một thực thể kết hợp. Đó là một bình luận lạc quan, mà chắc chắn không có nghĩa rằng quyền lực nằm trong tay của một nhóm dân tộc đơn lẻ nào”.