VATICAN - Ngày 17-07-2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm 2 Tân Đại sứ Toà Thánh ở Châu Phi. Chấp thuận đơn xin về hưu của Đức Cha Domenico De Luca, Đại sứ Toà Thánh ở Morocco, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Antonio Sozzo, Tổng Giám Mục hiệu toà Concordia, hiện là Đại sứ Toà Thánh ở Costa Rica, trở thành Tân Đại sứ Toà Thánh của Morocco.

Cũng trong ngày. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Đức Cha Eliseo Antonio Ariotti, sứ thần Toà Thánh, trở thành Tân Đại sứ Toà Thánh ở Cameroon, cũng như bổ nhiệm Đức Cha làm Giám Mục hiệu toà Vibiana, với nghi thức của Tổng Giám Mục.