"Kamień węgielny" Kościoła w Wietnamie i wzór dla wszystkich wierzących w Kraju. Kardynał Józef Pham Dinh Tung był wspominany w dniu 22 lutego w Hanoi podczas Mszy świętej w pierwszą rocznicę śmierci, celebrowanej pod przewodnictwem ks. abp metropolity Józefa Ngo Quang Kiet...

Tysiące wiernych wraz ze wszystkimi biskupami Metropolii Hanoi i kapłanami uczestniczyło we Mszy świętej w pierwszą rocznicę śmierci Kardynała. Abp Kiet: Był on dla nas twórcą solidarności i jedności.

"Kamień węgielny" Kościoła w Wietnamie i wzór dla wszystkich wierzących w Kraju. Kardynał Józef Pham Dinh Tung był wspominany w dniu 22 lutego w Hanoi podczas Mszy świętej w pierwszą rocznicę śmierci, celebrowanej pod przewodnictwem ks. abp metropolity Józefa Ngo Quang Kiet.

Ponad pięć tysięcy wiernych, wśród nich seminarzyści, uczestniczyło w mszy rocznicowej.

Kardynał, który służył Kościołowi z wielką odwagą i wiernością w bardzo trudnych czasach, urodził się 20 maja 1919 roku w Cau Me, w dystrykcie Yen Mo, w prowincji Ninh Binh. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 czerwca 1949 r. Najpierw był wikariuszem parafii Ham Long w Hanoi, potem w latach 1955-1963 rektorem Niższego Seminarium św. Jana w Hanoi. Seminarium zostało przymusowo zamknięte przez władze państwowe w 1960 r. i dotąd nie pozwolono na wznowienie jego działalności.

W roku 1963 ks. Tung został mianowany biskupem diecezji Bac Ninh. Ponieważ prawie od samego początku posługi biskupiej znajdował się faktycznie w areszcie domowym, nie miał możliwości normalnego wypełniania swoich obowiązków duszpasterskich w ponad 100 parafiach należących do jego jurysdykcji. Z tego powodu wykorzystując swoje literackie zdolności opisał w poetyckiej formie "luc bat" cały żywot Jezusa, Ewangelie i katechizm, i w ten sposób dał wiernym pomoc w przyswajaniu świętych tekstów.

W Bac Ninh pozostawał przez 31 lat, aż do marca 1994 roku, kiedy to został nominowany Arcybiskupem Metropolitą Hanoi. Jeszcze w tym samym roku w dniu 26 listopada Papież Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej, oddając mu kościół Matki Bożej Królowej Pokoju w Ostii.

19 lutego 2005 roku W wieku 86 lat złożył rezygnację z urzędu, którą w dniu 19 lutego 2005 r. przyjęła Stolica Apostolska. Wtedy następcą metropolity Hanoi został wyznaczony przez Papieża Jana Pawła II ks. abp J. Ngo Quang Kiet, który przyjął paliusz już z rąk Papieża Benedykta XVI.

W dniu 22 lutego 2009 roku Kardynał Pham Dinh Tung odszedł do Pana w wieku 89 lat. Jego śmierć była wielką stratą dla Kościoła w archidiecezji Hanoi i dla całego Wietnamu – napisał Papież Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym.

Kardynał Józef Pham Dinh Tung – powiedział obecny arcybiskup Hanoi na rozpoczęcie Mszy świętej – zmarł w bardzo znamiennym dniu święta Katedry św. Piotra. Bóg z pewnością chciał, aby kardynał był kamieniem węgielnym dla Kościoła w Wietnamie. Dlatego dzisiaj wszyscy biskupi, kapłani, osoby zakonne i wierni archidiecezji zgromadzili się tutaj.

My – kontynuował abp Kiet – budujemy miłość w jedności. Żyjemy w tajemnicy komunii Kościoła. Mamy mocny fundament: Jezus jest kamieniem węgielnym, św. Piotr jest skałą Kościoła a kardynał Paul Joseph Pham Dinh Tung jest jednym z ważnych kamieni w fundamencie Kościoła wietnamskiego, twórcą naszej solidarności i jedności.

W roku 2009 Papież Benedykt XVI, przyjmując wietnamskich biskupów podczas ich pielgrzymki "Ad Limina", wspomniał zmarłego Kardynała dziękując Bogu, za jego entuzjazm i duszpasterską posługę. Cechował się on prostotą charakteru i wielką miłością do wszystkich ludzi, kapłanów i osób zakonnych.

(Source: http://www.katolik.pl/index1.php?st=news&id=1812)