Kính dâng Hương Hồn Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

TÌNH CHA
“ Chúng con tin ở tình yêu Thiên Chúa “
Thánh Phaolô cùng Thánh Cả Giuse,
Gương sống động Đức Tin nơi Thượng Đế,
Tính khiêm nhường, phó thác vào Cha chung.
Huy hiệu trên ý nghĩa trọn muôn phần,
Theo Cha suốt đường đời nơi dương thế,
Lòng trung tín bởi Đức Tin như thép,
Ý kiêm nhường, phó thác tự lòng yêu.
Chọn bước đường làm mục tử chăn chiên,
Cha yêu Chúa thương mọi Người Cha gặp,
Giúp tha nhân, đào tạo lớp trẻ luôn,
Nên men muối trong cuộc đời lữ thứ.
Bao năm sống miệt mài làm nhân chứng,
Giữa phong ba tù ngục khắp non sông,
Cha dương cao lửa Mến Chúa Tin Mừng,
Truyền trao lại thế hệ sau nối tiếp.
Đời sống Cha đẹp như đóa sen trinh,
Đem tô điểm cho đời Người thêm phước,
Là bảo chứng bởi Tình Yêu Thiên Chúa,
Chúa rước về Quê Phúc Thật trường sinh.

Hưởng đời Hạnh Phúc bên lòng Chúa
Cha nhớ cầu bầu Chúa dũ thương
Ban ơn Thánh Hóa muôn Người
Sống đời tìm kiếm Tình Yêu Chúa Trời.