Thư cám ơn của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội sau tang lễ Đức cô Hồng Y Phạm Đình Tụng