Quỹ Phêrô nhận được $80 triệu Mỹ kim trong năm 2007

Một người tài trợ ẩn danh gởi cho Tòa Thánh $14 triệu Mỹ kim trong năm 2007

VATICAN CITY (Zenit.org).- Quỹ quyên góp hằng năm cho các hoạt động từ thiện của Đức Thánh Cha đã nhận được gần khoảng $80 triệu Mỹ kim (tức trên €50 triệu Euros) vào năm 2007, và con số này đã giảm xuống khoảng $20 triệu Mỹ kim so với năm trước đây (tức năm 2006).

Hội Đồng các Đức Hồng Y chuyên Nghiên Cứu về các Vấn Đề có liên quan đến Tổ Chức và Kinh Tế của Tòa Thánh đã báo cáo về kết quả trên sau cuộc họp vào hôm thứ Năm và thứ Sáu vừa qua tại Vaticăn.

Theo bản thông tin, trong năm 2007, số tiền mà Quỹ Phêrô quyên góp được lên tới $79,837,843 Mỹ kim; và trong năm 2006, Quỹ này nhận được $101,900,192 Mỹ kim.

Bản thông tin cho biết thêm rằng: Đức Thánh Cha dùng đến Quỹ Phêrô này để thực hiện các công việc từ thiện cho những dân tộc tại rất nhiều quốc gia trên thế giới vốn bị các thiên tai giáng xuống, để hổ trợ cho vô số các sáng kiến của các cộng đoàn giáo hội thuộc Thế Giới Thứ 3, và để giúp đỡ cho những Giáo Hội địa phương nghèo khổ nhất.

Bản báo cáo cũng nêu ra rằng: Hoa Kỳ chính là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho Quỹ này, tức chiếm khoảng 28% trong tổng số tiền quyên góp được của cả thế giới, kế đến là Ý Quốc, Đức Quốc, Tây Ban Nha, Pháp, Ái Nhĩ Lan, Ba Tây và Đại Hàn.

Thêm vào đó, Tòa Thánh cũng đã nhận được sự đóng góp lên tới $14,309,400 từ một người ẩn danh.