Đức Thánh Cha rất biết ơn những ai rộng lòng đóng góp vào Quỹ Thánh Phêrô

VATICAN CITY (Zenit.org).- Hằng năm, cứ vào Chủ Nhật sau Lễ Kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, thì Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thường dành mọi số tiền lạc quyên được trong các Thánh Lễ cuối tuần đó để đóng góp vào Quỹ Thánh Phêrô hay Quỹ Phêrô (Peter's Pence).

Peter's Pence
Trong năm 2007 này, vào các Thánh Lễ Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần sắp tới Ngày 30 Tháng 6 Ngày 1 Tháng 7, sẽ là ngày mà chúng ta nên thể hiện tình hiệp thông liên đới một cách cụ thể nhất với Vị Cha chung của chúng ta, và điều quan trọng nhất là chúng ta cũng nên coi đó như là một nghĩa cử báo hiếu đích thực nhất của chúng ta dành cho Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài ở trần gian.

Như chúng ta biết, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI lúc nào cũng vậy, Ngài luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dành cho các tín hữu khắp năm châu đã rộng lượng hiện thể tình bác ái của họ qua việc đóng góp vào Quỹ Từ Thiện này của Đức Thánh Cha.

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chiều hôm qua, tại Quảng Trường Thánh Phêrô Đức Thánh Cha nói:

"Cha lấy làm cảm kích và biết ơn đến những lời cầu nguyện và sự hổ trợ mà các con đã đóng góp vào việc rao giảng Tin Mừng cũng như việc thực hiện các công trình bác ái của Vị Kế Thừa Thánh Phêrô trên khắp cả thế giới."

Vào năm 2005, số tiền đóng góp vào Quỹ này đã tăng lên 14.9%, tức quyên góp được $59.4 triệu Mỹ Kim, mà hơn 90% sự đóng góp này là đến từ Hoa Kỳ.

Vậy thì chúng ta nên hiệp thông tình liên đới của chúng ta với Đức Thánh Cha bằng cách nào?

Cách 1: Đóng góp vào Bao Thư mà mỗi Giáo Xứ phân phát cho chúng ta. Số tiền thu được sau đó sẽ được chuyển về Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, rồi từ đó chuyển sang Tòa Thánh.

Cách 2: Chúng ta có thể đóng góp Trực Tiếp đến cho Đức Thánh Cha qua nhiều cách khác nhau sau đây:

* Bằng Thư Tín (Postal Mail):

Chúng ta đề ngân phiếu và người nhận là Peter's Pence và gởi về địa chỉ:

His Holiness Pope Benedict XVI

00120 Vatican City State - Europe

* Bằng Điện Thoại / Fax / Email:

Chúng ta nên liên lạc với Văn Phòng đặc trách Quỹ Phêrô:

Peter's Pence Office

Điện Thoại: (+39) 06-6988-4851

Số Fax: (+39) 06-6988-3954

Email: obolo.sp@segstat.va

* Bằng Thẻ Tín Dụng (Credit Card) và Đóng Góp Trực Tiếp Trên Mạng Internet ở Trang Web của Tòa Thánh Vaticăn:

Gõ vào địa chỉ sau: https://isidoro.vatican.va/obolo/obolopage.php?lingua=en

Hay vào trang Web sau để biết thêm chi tiết: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/obolo_spietro/documents/index_en.htm

Nguyện xin Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu cho chúng ta vì nghĩa cử đích thực và cao đẹp nhất này!