Giáo phận Xuân Lộc: Hôm nay, vào lúc 09h ngày 11/08/2017, tại Giáo xứ Hà Nội, cha Giuse Phạm Sơn Lâm, nguyên Chánh xứ Giáo xứ Tân Mai và Quản hạt giáo hạt Tân Mai đã nhận Bài sai Chánh xứ Giáo xứ Hà Nội và Quản Hạt Hố Nai.

Xem Hình

Nghi Thức Nhậm Chức do Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân,Giám mục Phụ Tá Giáo phận Xuân Lộc chủ sự với sự hiện diện với của Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Cha Đaminh Bùi Văn Án, nguyên Quản hạt Hố Nai, quý cha trong hai giáo hạt, quý tu sĩ, quý chức và cộng đoàn dân Chúa của hai xứ Tân Mai và Hà Nội.

Sau nghi thức nhậm chức, Đức Cha Gioan đã dâng đồng tế với quý cha và sự hiệp dâng của cộng đoàn.

Xin Chúa Ban nhiều ơn lành xuống trên cha Giuse và xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới này.