THÁNH LỄ NHẬN CHỨC TÂN CHÁNH XỨ TÂN HIÊP, GP XUÂN LỘC

Gp Xuân lộc-Việt Nam. - Hơn 500 giáo dân GX Tân hiệp và nhiều khách mời mừng vui tham dự lễ nhận chức Tân chánh xứ: LM Vinh-sơn Hoàng công Long OP, được tổ chức lúc 9 giờ sáng ngày 24/9/2015, với hơn 30 linh mục đồng tế cùng LM Quản hạt Long thành, đại diện ĐGM GP Xuân lộc, có sự hiện diện của LM Bề trên Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Xem Hình

Buổi lễ chính thức bắt đầu bằng đoàn rước linh mục đồng tế vào thánh đường và bắt đầu với nghi thức nhận chức do LM quản hạt Long thành chủ sự: Sau khi công bố thư bổ nhiệm tân chánh xứ của ĐGM GP, LM chủ sự ức nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa GX Tân Hiệp sống Đức Tin và gương mẫu trong đời sống, đặc biệt là giáo dục con cái trong thời buổi bùng nổ thông tin với nhiều “mặt trái xã hội” đan xen, đồng thời nhắn nhủ Ban Hành giáo cộng tác với giáo sĩ trong công cuộc rao giảng Tin Mừng.

Đại diện Ban hành giáo Giáo xứ cùng lên cảm ơn cha LM nguyên chánh xứ đã gần 7 năm phục vụ. GX Tân Hiệp thành hình sau năm 1975 trên vùng quê với nhiều khó khăn tinh thần và vật chất, do LM Antôn Nguyễn Đức Hiều OP (RIP) là chánh xứ tiên khởi và 2 Linh mục kế nhiệm, đến nay giáo xứ Tân hiệp đã đã hơn 40 năm phát triển. Các công trình cho đời sống mục vụ như thánh đường, hang đá Đức Mẹ, Tòa thánh Giuse và khu vực Đất Thánh (Nghĩa trang GX) đã hoàn chỉnh. LM Hoàng công Long là chánh xứ thứ tư của GX, nhưng đã phục vụ giáo xứ Tân hiệp hơn 6 năm từ khi còn là phó tế và tiếp tục trong trách nhiệm phó xứ cho đến nay.

Lễ nhận chức chánh xứ được tiến hành trong trang nghiêm: Cha quản hạt đại diện Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trao giây các phép cho Tân chánh xứ và hướng dẫn mở cửa Nhà Tạm, đến tòa giải tội, lên tòa giảng, rồi với LM nguyên chánh xứ, Đại diện Ban Hành giáo cùng ký biên bản bàn giao trước cộng đoàn dân Chúa…

Linh mục Tân chánh xứ dâng thánh lễ đồng tế cùng cha Quản hạt, cha Bề trên Tỉnh dòng Đa Minh và 30 linh mục trong giáo hạt. Linh mục Bề trên Tỉnh Dòng Đa Minh giảng lễ với điều răn quan trọng nhất là Tình yêu, vì có yêu thương thì Linh mục va giáo dân chắc chắn sẽ đưa giáo xứ tiến mạnh trong Đức Tin.

Sau thánh lễ tạ ơn, Lm tân chánh xứ mời tất cả quí linh mục và giáo dân hiệp thông tham dự liên hoan cùng sự góp giọng ca của chính cha quản hạt Long thành, ông chủ tịch Xã Tân hiệp và các giáo lý viên Giáo xứ… báo hiệu một sức sống mới của giáo xư đang bắt đầu.

JB Hữu Quang