Hôm nay là giỗ 3 năm ngày

CHA CỐ GIUSE PHẠM VĂN TUỆ
tạ thế ngày 3/4/2013 (sinh ngày 3/3/1947)

Chúng ta cùng dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta
một mục tử tốt lành, người bạn chân thành, cộng tác viên đắc lực
và là người hoạt động không mệt mỏi cho công lý và chân lý.

Chúng ta cầu nguyện và hợp ý với gia đình và thân nhân của Ngài
Xin Chúa ban phúc trường sinh trên Thiên Quốc
và cho gia đĩnh được luôn an bình trong cánh tay Chúa và Đức Mẹ.

Thánh lễ giỗ chính thức cầu nguyện cho
Linh Hồn Cha Cố Giuse Phạm Văn Tuệ
sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật, ngày 10/4/2016 lúc 4pm
tại nhà thờ Giáo Xứ Thánh Giuse (Woodlawn)
6450 Kathy Ct. New Orleans, LA 70131

do Cha Giuse Trần Đình Thắng, Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Giuse,
Cha Gioan Baotixita Trần Bắc-Hải và Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hoài đồng tế
và là Đại diện cho các anh chị em Linh Tông và Gia đình

Xin thông báo và kính mời qúi Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Ông Bà,
Anh Chị Em và Các Cháu và những người yêu mến Cha Giuse
đến tham dự hoặc hiệp ý trong Thánh Lễ Giỗ 3 Năm này.

Kính báo